Propostes


Zona recreativa amb parc infantil i pista de petanca


La instal·lació d'una zona recreativa al jardí del Camí Tohuero, compost per...

El Grau juga


M'agradaria fer un espai on els nens del Grau puguen jugar, on puguen portar els...

Més llum i arbres


Llum al llarg trajecte del passeig del Serpis i Parc Tirant lo Blanc...

Seguritat i inclusió


Propose que s'invertesca part del pressupost a fer: - Que els passos de vianant...

Actuació antilliscant (antideslizante)


El centre històric de Gandia necessita una actuació del paviment antilliscant,...

Finalització del tancament de les pista semicoberta del poliesportiu municipal.


En pressupostos anteriors es va realitzar parcialment el tancament parcial d'aqu...

Adequació jardí vertical Plaça el Mosset


Com a veí de l'edifici situat al C/Oliva Nº13 de Gandia, m'agradaria que s'arr...

Tornem a omplir el Grau de color i vida


Des de 2016, El Encuentro PaRedes ha convertit el Grau de Gandia en un museu d'a...

Creació d'un refugi bioclimàtic en l'entrada de l'aparcament Serpis (C/Vora el riu)


En general tota la plaça Tirant lo Blanc és un espai d'excés d'exposició sol...

Pàdel - Volei


Seria una meravella tindre al Grau unes instal·lacions esportives: concretame...

Parc infantil Ermita Marxuquera


Parc infantil en la zona de l'Ermita de Marxuquera. Se sol·licita durant diver...

Augmentar la partida de prevenció d’incendis forestals


Adquirir i restaurar ambientalment terres degradades del voltant, ficar caixes n...

Adaptar el parc Joan Fuster


Des de l'AMPA del CEE Enric Valor es proposa adaptar el parc Joan Fuster per con...

Bibliofrigos


Per tal de convidar tant menors com nens a llegir més i més sovint, propose qu...

Camp de futbol i bàsquet


Seria crear un camp de futbol i bàsquet (multiesport) a la zona final de la pla...

Parc - zona verda de Corea


En el parc de l’avinguda Blasco Ibáñez hi ha un pàrquing de terra que hauri...

Millorar els carrils bici de la ciutat


Més manteminemt, senyalització vertical, etc. Fer més segurs els carrils a...

Més recuperació ambiental a l’espai cremat Parpalló-Borrell


Continuar amb la gestió de les papallones, plantar més arbres de diferents v...

Barana pujada a l'ermita Santa Anna


Posar una barana a la pujada a la germana de Santa Anna, ja que és molta gent l...

Zones d’esport al barri de Corea


Els xiquets no tenen on jugar a futbol i necessiten un espai per fer-ho. La prop...

Millora Parc de L'Oller


Es tracta de millorar el parc de l'Oller del Grau amb un quiosc, un sombrall i s...

Instal·lació de badens en pasos de peatons carrer San Vicent Ferrer


Desde que es va decidir ampliar la circulació del carrer San Vicent Ferrer a do...

Esponjament verd dels carrers Museu Faller


Els carrers sobre els quals s'actua, són actualment uns carrers mal executats, ...

Camp de volei


Als meus amics/gues i a mi, ens agradaria que amb aquests cent mil euros, féreu...

Ampliar l’espais verd de l’Alqueria del Duc


L'incendi de Llutxent del 2018 va ser devastador. I fa pocs mesos vam tenir el d...

Potenciar les relacions internacionals Gandia - UE


Potenciar els agermanaments trascendentals dintre la UE, que donen la oportunita...