Proposta  • 02 - 12 - 2022
Crear miradors panoràmics als espais naturals.
Disposar d'alguna o algunes plataformes de fusta elevades, per tal de poder contemplar les vistes panoràmiques de l'entorn i millorar l'experiència dels visitants, així com augmentar el temps de visita d'aquests.