Proposta  • 02 - 12 - 2022
Potenciar el reforç escolar per a xiquets sense recursos i a districtes com el Grau.
Es podria potenciar aquest servei, que es fa a la biblioteca central, i oferir-lo també al barri del Grau. També es podrien millorar els ordinadors de la biblioteca central, per altres més moderns i amb pantalla més gran.