Proposta  • 02 - 12 - 2022
Creació d'una zona de jocs infantils a Marxuquera.
L'habilitació d'una zona de jocs infantils, igual o similar a la que hi ha a Els Marenys, al parc front al qual en la darrera edició es van muntar els aparells esportius per a gent major. I que incloga algun tipus de tanca per a evitar que els xiquets isquen corrents a la calçada.