Proposta  • 02 - 12 - 2022
Millorar la Plaça Tirant com a mirador al Riu Serpis.
Es podria acabar de posar el taulell que cal a la barana localitzada davall l'estructura verda que fa ombra, així com acabar els quadres elèctrics. Seria també beneficiós reparar els esvorancs que hi ha, així com netejar les canaletes arreu del balcó, a més de replanar aquelles zones de la part formigonada on sempre es fan grans tolls quan plou, els quals dificulten passejar a la gent.