Proposta  • 02 - 12 - 2022
Creació d’un Espai de Concerts i actes Culturals al Grau
Bàsicament és convertir un lloc desaprofitat en una zona apta per a realitzar concerts i altres esdeveniments a l'aire lliure. Seria com el Jardí de la Marquesa al Grau.