Proposta  • 02 - 12 - 2022
Millorar l'entrada al col·legi Gregori Maians
Condicionament del carrer d'accés lateral al col·legi Gregori Maians: remodelació entrada al poliesportiu, repintat...