Proposta  • 02 - 12 - 2022
Millorar la Plaça Major de Beniopa amb plantament d'arbres i mobiliari. I si aplega millorar el Calvari.
Convendria millorar la plaça major amb el plantament d'arbres en forma de L, i mobiliari adequat a l'entorn.