Proposta  • 02 - 12 - 2022
Creació d'un corredor verd a Roís de Corella entre el Parc Alqueria Nova (Sant Pere) i Parc del País Valencià.
Mobilitat activa confortable i segura al barri Roís de Corella. (unir els dos parcs del barri, el Parc de St. Pere i el Parc del País Valencià mitjançant la remodelació del tram del carrer Sant Pere, entre el carrer Benicanena i el Passeig de Germanies).