Proposta  • 05 - 12 - 2022
Més llum a la plaça Corea
Instal·lació de més llum en la plaça de la escoleta infantil de Corea. Ara que es fa més aviat de nit, la il·luminació és escassa. A més ja que hi ha un parc infantil, vindria bé la instal·lació d'una font perquè puguin beure