Proposta  • 05 - 12 - 2022
Recuperació dels torradors de beniopa
Recuperar els torraderos de Beniopa de forma més segura, per crear un bon ambient per a les famílies, organitzar la neteja del merendero i poder torrar i fer pic nic en la muntanya sense eixir de la ciutat. Organitzar equip d´arreplegar fem, ficar zones Wc i zones de sombra y antiplutja