Proposta  • 05 - 12 - 2022
Adquisició d’espais a la muntanya per poder fer gestió
Açò permetria en un futur reintroduir espècies, i incrementar el nombre d’aus diürnes i nocturnes a les nostres muntanyes. Parlem de plantar arbres a llocs que no en tenen com: la zona de la Bassa de Peres, la zona del Coll dels Caragols, així com l’àrea de La Gota i el Barranc Tancat.