Proposta  • 05 - 12 - 2022
Plaques solars per a tothom: Xecs comsum
Un xicotet complement de 200€, compatible amb altres ajudes autonòmiques I estatals, per tal de facilitar l’autoconsum energètic a 250 habitacles de la ciutat. El requisit seria que l’equip es comprara a la ciutat, fomentant així el comerç local.