Proposta  • 05 - 12 - 2022
Més gestió forestal
Recordant l’incendi de Llutxent del 2018 que vam patir, aquestos 50.000€ serien una quantitat xicoteta però molt important per a potenciar el pressupost ja acordat per al proper any, i així gestionar zones boscoses del terme que encara no gaudeixen de cap gestió forestal. Pensem que aquest impuls mitigaria possibles incendis forestals.